Foreningen blev stiftet den 15. dec. 1989 på Nexø Bibliotek. Til den første bestyrelse blev valgt:
Formand Karl Ejner Ipsen, næstformand Poul Harild, kasserer Poul Andersen, sekretær Carsten Mogensen, Jesper Fink, Preben Hansen og Henrik Vensild.

Huset blev overtaget den 5. juli 1990, og den første midlertidige udstilling åbnede den 11. juli 1990.

Foreningens bestyrelse:
Erik Gornitzka, formand
Mogens Vibe, næstformand
Grete Plæhn, kasserer 
Peter Riis, sekretær
Ingrid Kofod Larsen
Jørn Carlstedt


 

Generalforsamling 

Foreningen Martin Andersen Nexøs Mindestuer 
Fredag den 29. maj 2020 kl. 19.00 i Ferskesøstræde 36, Nexø
 
Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Beretning og planer for fremtiden
3.    Regnskab og budget. Revideret regnskab er fremlagt i Mindestuerne fra den 22. maj
4.    Indkomne forslag, som i henhold til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
       Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret således:
       Normalkontingent: 150 kr. Pensionister: 75 kr. Foreninger, virksomheder m.v.: 500 kr
5.    Valg til bestyrelsen for 2 år:
       På valg er:
       Erik Gornitzka - modtager genvalg, men ikke som formand 
       Grethe Plahn - modtager genvalg 
       Mogens Vibe - modtager genvalg
       Valg til bestyrelsen for 1 år: Jørgen Carlsted - modtager valg
       Desuden skal der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
6.    Valg af revisorer:
       Niels Larsen - modtager genvalg
       Jesper Hansen - modtager genvalg
       Revisorsuppleant:
       Hanne Jensen - modtager genvalg.
7.    Eventuelt
 
Kontingent betaling:
Kontant i Mindestuernes åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.
Via Mobilepay nr 27150.
Netbank eller i Nordea: Reg. nr. 0654 kontonr. 0296339644.
Mindestuerne åbner for sæsonen 2020: Tirdag den 22. maj.
 
Bestyrelsen hårdt brug for nogle kustoder til pasning af mindestuerne.
 
Hvis du har en email-adr. vil vi meget gerne have at du sender den til: 
kasserer@andersennexoe.dk


Erik Gornitzka, formand