Foreningen Martin Andersen Nexøs Mindestuer

Foreningen blev stiftet den 15. dec. 1989 på Nexø Bibliotek. Til den første bestyrelse blev valgt:
Formand Karl Ejner Ipsen, næstformand Poul Harild, kasserer Poul Andersen, sekretær Carsten Mogensen, Jesper Fink, Preben Hansen og Henrik Vensild.

Huset blev overtaget den 5. juli 1990, og den første midlertidige udstilling åbnede den 11. juli 1990.

Foreningens nuværende bestyrelse:
Ingrid Kofod Larsen, formand
Erik Gornitzka, næstformand
Grete Plæhn, kasserer 
Peter Riis, sekretær
Mogens Vibe
Jørn Carlstedt


 

Bestyrelsens beretning for
Martin Andersen Nexøs Mindestuer 2019

Året har især været præget af to ting, dels Martin Andersen Nexøs 150 års fødselsdag og dels renovering af mindestuerne.
Til fejringen af 150 års fødselsdagen lykkedes det os at få stablet et rimelig stort program på benene. Det blev afviklet over en uge startende på fødselsdagen og kørende en uge frem.
Med underholdning, reception, foredrag og teater. Inde på vores hjemmeside ”andersennexoe.dk” ligger en udsendelse omkring fødselsdagen, bl.a. et interview med Lillian Hjorth-Westh. I fejringen deltog en hel del af Martin Andersen Nexøs familie.
I det hele taget fik vi hjælp til fejringen fra mange sider, og det er vi taknemlige over. Henning Larsen og Lillian Hjorth-Westh og Torben Bech Rasmussen gav os deres bidrag uden honorar, det er vi dem meget taknemlige for.
 Vi havde heller ikke kunnet lave det arrangement uden den økonomiske støtte vi fik fra Feriepartner Bornholm med 8.500 kr. Martin Andersen Nexø Fonden med 15.000 kr. Sparekassen Bornholms Fond 27.845 kr. og Skuespillerforbundet med 40.000 kr.
Det er mange penge, men det gjorde, at vi fik fejret fødselsdagen på en måde, der er Martin Andersen Nexø værdig.
Huset havde vi inden fødselsdagen fået kalket og malet udvendig, og fået nye møbler i haven, så det tog sig nydeligt ud til festdagene, desværre havde vi ikke nået det indvendige.
Så efter fødselsdagen gik bestyrelsen i gang med at planlægge den indvendige renovering af de to stuer ud mod Ferskesøstræde samt fornyelse af udstillingen og prøve at skaffe penge til at finansiere det.
Til renoveringen har vi modtaget 10.000 kr. fra HK Bornholm, 15.000 kr. fra 3F, 50.000 kr. fra Sparekassen Bornholms Fond, 50.000 fra Bornholms Brand, 100.000 kr. fra Bdr. Larsens Fond, 10.000 fra Arbejdernes Landsbank, 12.000 kr. fra Nexø Fjernvarmeforening og 30.000 fra Østbornholms Turistforening.
Desværre skete der det beklagelige at Christell Clausen blev syg og har meddelt bestyrelsen, at hun ikke ser sig i stand til at fortsætte i bestyrelsen. Det er vi selvfølgelig kede af. Kære Christell vi har været glade for at have haft dig i bestyrelsen og håber det bedste for dig fremover.
Heldigvis var det lykkedes for bestyrelsen at finde en suppleant efter sidste generalforsamling, Jørn Carlstedt, så han er nu indtrådt i bestyrelsen efter Christell. 
Og så til et par sørgelige begivenheder: Den 27. december 2019 døde vores kustode 2016-18 Kjeld Hansen. Æret være hans minde.
Den 29. januar 2020 døde Erik Skot-Hansen, som sad i bestyrelsen fra 1995-2014 og som formand fra 2000-14, han fortsatte som kustode så længe helbredet tillod det. Æret været hans minde.
Under Kulturugen havde vi et arrangement med Anne Mette Kruse, der fortalte om Martin Andersen Nexø. Der kom så mange tilhørere, at udhuset var så fyldt, at vi desværre måtte afvise nogle, der gerne ville have overværet seancen.
Niels Aakjær, som i mange år har holdt foredrag om Martin Andersen Nexøs barndom på Bornholm, har desværre besluttet at stoppe. Det er vi kede af, men takker ham for, at han har gjort det i rigtig mange år.
Men gå ind på vores hjemmeside ”www.andersennexoe.dk” eller vores facebook side https://www.facebook.com/Mindestuer/ og se alt det der foregår i Mindestuerne.
 
Til slut vil den afgående formand gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft. Det har været en fornøjelse at være formand for Martin Andersen Nexøs Mindestuer. Og jeg er sikker på at det vil fortsætte under den nye formand.